Było... nie minęło 20.12.2008r.
Było... nie minęło 20.12.2008r.
alt
  W sierpniowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się artykuł zatytułowany „Pojazd gąsienicowy Sd. Kfz. 303a „Goliath””. Redaktor Andrzej Kaszak przedstawia czytelnikom historię odbudowy Goliath’a od momentu zaistnienia idei odbudowy do pierwszego oficjalnego przedstawienia pojazdu. Obyło się ono na Ogólnopolskim Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”, które jest corocznie organizowane na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Więcej…

alt

 W czerwcowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się kolejny artykuł opisujący corocznie organizowanie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”. W 2010 roku zorganizowano już trzecią edycję sympozjum. Podczas tego sympozjum zwrócono szczególną uwagę na rozwój i konstrukcję nadwozi pojazdów.

Więcej…

alt
  W marcowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się artykuł Andrzeja Kaszaka opisujący Tankietkę TK-S. TK-S był polskim czołgiem rozpoznawczym stanowiącym wyposażenie pododdziałów pancernych przydzielonych do brygad kawalerii i dywizji piechoty. Od 1933 roku prace nad czołgiem prowadzono w zakładach PZInż. Do wybuchu wojny wyprodukowano 390 czołgów TK-S.

Więcej…

alt
  W listopadowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się artykuł opisujący corocznie organizowanie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”. Była to już druga edycja sympozjum, które jest coraz bardziej znane i z roku na rok bardziej popularne…

Więcej…

alt
W dniu 5 stycznia 2008 r. po południu, w okolicach miejscowości Kołbiel miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po ponad cztery lata trwającej rekonstrukcji, na własnych gąsienicach i z oryginalnym silnikiem poruszał się po drogach i bezdrożach polski czołg rozpoznawczy TKS. A wszystko zaczęło się od sprowadzenia ze Szwecji wraku tego pojazdu. W firmie URSUS Sp. z o.o w Warszawie-Ursusie od kwietnia 2004 r. prowadzone były prace rekonstrukcyjne. 5 stycznia br. Był dniem zwieńczenia trudu rekonstruktorów odbudowujących czołg. Na pokazie załoga czołgu- dowódca strzelec i mechanik kierowca- ubrani byli w mundury polskich żołnierzy broni pancernej z września 1939r. W miejscu pokazu zebrała się grupa rekonstruktorów i entuzjastów odbudowy czołgu, razem około 20 osób, wśród nich był tez przedstawiciel naszej redakcji.
Andrzej Kaszak
 

Więcej…

alt
W dniu 5 stycznia 2008 r. po południu, w okolicach miejscowości Kołbiel miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po ponad cztery lata trwającej rekonstrukcji, na własnych gąsienicach i z oryginalnym silnikiem poruszał się po drogach i bezdrożach polski czołg rozpoznawczy TKS. A wszystko zaczęło się od sprowadzenia ze Szwecji wraku tego pojazdu. W firmie URSUS Sp. z o.o w Warszawie-Ursusie od kwietnia 2004 r. prowadzone były prace rekonstrukcyjne. 5 stycznia br. Był dniem zwieńczenia trudu rekonstruktorów odbudowujących czołg. Na pokazie załoga czołgu- dowódca strzelec i mechanik kierowca- ubrani byli w mundury polskich żołnierzy broni pancernej z września 1939r. W miejscu pokazu zebrała się grupa rekonstruktorów i entuzjastów odbudowy czołgu, razem około 20 osób, wśród nich był tez przedstawiciel naszej redakcji. Reportaż dokumentujący to niezwykłe wydarzenie zamieścimy w następnym numerze.
Andrzej Kaszak

Więcej…

alt
W firmie URSUS Sp. z o.o w Warszawie od kwietnia 2004r. prowadzona była rekonstrukcja czołgu typu TKS. W Polsce było już kilka przypadków tego typu działań, lecz dotyczyły one sprzętu obcego. Rekonstrukcja TKS-a jest pionierską praca dotyczącą naszego sprzętu pancernego.

Więcej…

alt
    Modelarze zajmujący się bronią pancerną, a szczególnie polską i to przedwrześniową, mają nie lada atrakcję. Oto w końcu 2003 roku pozyskano do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dwa eksponaty będące przedstawicielami tego rodzaju broni sprzed 1939 roku. Wydarzenie to jest o tyle istotne, że dotychczas w polskich zbiorach muzealnych nie było ani jednego pojazdu reprezentującego ten okres historii polskiej broni pancernej.
Po zakończeniu II wojny światowej poza granicami Polski byty znane i udokumentowane przynajmniej trzy miejsca, gdzie znajdowały się polskie czołgi typu TK-3 lub TKS. Było to: Kubinka w Rosji, gdzie eksponowano czołg typu TKS, Kalemagdan w Belgradzie, gdzie znajdował się czołg typu TK-3 oraz szwedzkie muzeum broni pancernej w Axwall, gdzie prezentowano wrak czołgu TKS.

Więcej…

Zbigniew Nowosielski1, Michał Makowski2, Jacek Mateusz Bajkowski3
 
Zarys Historii Ogólnopolskiego Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
 
1.  Wstęp
Ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” jest wydarzeniem poświęconym rozwojowi konstrukcji pojazdów, a także przybliża techniki rekonstrukcji pojazdów, mających znaczenie historyczne. Jest to miejsce spotkań specjalistów zajmujących się szeroko pojmowanymi aspektami rekonstrukcji, odbudowy i rozwoju technicznego pojazdów.
Po raz pierwszy Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” (HRKP) zostało zorganizowane w 2008 roku przez Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem osób ze środowiska zajmującego się rekonstrukcją pojazdów o znaczeniu historycznym, jak również specjalistów zajmujących się historią techniki i dlatego było kontynuowane w kolejnych latach. Obecnie to wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza konferencji naukowych organizowanych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR).
Rafał Krajewski 
 
Odbudowa pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik inżynierskich
 
1. Wstęp
W 2008 r. podczas zajęć Historia Techniki prowadzonych przez prof. Feliksa Rawskiego otrzymaliśmy propozycję opracowania dokumentacji pozwalającej na wykonanie chłodnicy pojazdu gąsienicowego. Wraz z moim przyjacielem Piotrem Szponderem zgłosiliśmy się do tego projektu.
Bazując na istniejącym egzemplarzu chodnicy stworzyliśmy wymaganą dokumentację. W niedługim odstępie czasu powstała prawdziwa chłodnica, potwierdzając tym samym poprawność wykonania projektu. Był to nasz pierwszy sukces inżynierski wychodzący poza ramy zajęć na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej.

Referat wygłoszony podczas V-ego sympozjum HRKP:

tytułowy

Więcej…

Referat wygłoszony podczas I-ego sympozjum HRKP:

2

Więcej…

Raport z dotyczący przeprowadzonych badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S i ciągnika PZINŻ

alt
  Prezentacja przedstawia materiał przygotowany przez mgr inż. Zbigniewa Nowosielskiego oraz mgr inż. Sergey’a Savov’a dotyczący badań przeprowadzonych przez Rosjan na polskich pojazdach zdobytych w czasie walk. Materiał przygotowany został do wygłoszenia na Ogólnopolskim Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów organizowanym corocznie na wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej. W okresie II Wojny Światowej armia rosyjska weszła w posiadanie polskich pojazdów: Tankietki „TK-S” oraz ciągnika gąsienicowego „PZINŻ”, które zostały poddane szczegółowym badaniom. Badania w/w pojazdów przeprowadzono w celu wyszukania nowych rozwiązań technicznych do radzieckich konstrukcji a także w celu znalezienia słabych punktów polskich konstrukcji, które mogły być wykorzystane w czasie walk. Prezentowane materiały pokazują jak wielką wagę przywiązywano do takich badań. Bardzo precyzyjnie opisano wiele węzłów konstrukcyjnych Tankietki TK-S oraz ciągnika PZINŻ, które dodatkowo obrazuje dokumentacja fotograficzna.

Więcej…