I Ogólnopolskie Sympozjum HRKP

Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa

 
 
Komitet Naukowy Sympozjum:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. dr hab. Jerzy Cisek
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
doc. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
prof. dr hab. inż. Jerzy Madej
 
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski – przewodniczący
mgr inż. Michał Makowski – sekretarz
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel./fax. 0-22-849-03-03
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
 
 
 
Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
 
Warszawa, 17 kwietnia 2008 r.
 
 
17 kwietnia 2008 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Sympozjum pt. Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów.
 
Sympozjum było poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsiennicowych. Było miejscem spotkania specjalistów zajmujących się historycznym i technicznym rozwojem pojazdów. Było też miejscem spotkania osób zajmujących się rekonstrukcją oraz szeroko rozumianą konserwacją pojazdów zabytkowych.
 
Organizacyjnie Sympozjum podzielone było na następujące części:
 
 •  sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały następujące referaty:
 • prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski: „Pojazdy z napędem parowym oraz spalinowym w latach 1905 – 1935, ich charakterystyka i wskaźniki porównawcze”
 • dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki: „Historyczny rozwój silników do napędu pojazdów”
 • mgr inż. Zbigniew Nowosielski: „Rekonstrukcja tankietki TKS, zastosowane technologie oraz zagadnienia organizacyjne w procesie rekonstrukcji”;
 
 •  sesja plakatowa (posterowa), podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentowali swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów oraz dotyczące rekonstrukcji o konserwacji;
 •  pokaz dynamiczny sprawności czołgu rozpoznawczego TKS na dziedzińcu Wydziału;
 •  prezentacja pojazdów historycznych ustawionych na parkingu Politechniki przy ul. Narbutta 84.
 
  Można było obejrzeć następujące pojazdy:
 • czołg zwiadowczy TK-S
  oraz samochody:
 • Toyota Land Cruiser FJ 40,
 • Toyota Land Cruiser FJ 45,
 • Citroen BL 11,
 • Citroen DS. 21.
 
 

Zobacz zdjęcia z sympozjum:

 
 
 

Referat wygłoszony podczas I-ego HRKP:

 
Opis procesu technologicznego odbudowy tankietki TK-S
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 

Referat zgłoszony do sympozjum:

 
Raport z badań polskich zdobycznych maszyn: tankietki TK-S, ciągnika "PZINŻ"
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Sergey Savov
 
 

Read more...

II Ogólnopolskie Sympozjum HRKP

II Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
www.hrkp.simr.pw.edu.pl

 
 
Komitet Naukowy Sympozjum:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Madej
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
doc. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
 
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski – przewodniczący
dr inż. Michał Makowski – sekretarz
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Marcin Wojs
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel./fax. 0-22-849-03-03
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
 
 
 
II Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
 
Warszawa, 09 października 2009 r.
 
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
  9 października 2009 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się
II Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów. Sympozjum było poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsiennicowych. Było miejscem spotkania specjalistów zajmujących się historycznym i technicznym rozwojem pojazdów, rekonstrukcją oraz konserwacją pojazdów zabytkowych.
 
 
  Organizacyjnie Sympozjum podzielone było na następujące części:
- sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały następujące referaty:
 • prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, dr Zbigniew Żebrowski, dr Zbigniew Szydelski – „Wspomnienie pamięci Edwarda Habicha profesora Politechniki Warszawskiej, wybitnego polskiego konstruktora pojazdów opancerzonych”,
 • prof. dr hab. Feliks Rawski – „Identyfikacja oraz rekonstrukcja pojazdu pancernego Kubuś z Powstania Warszawskiego”,  (elementem tego referatu była wypowiedz pana Mieczysława Skorupińskiego -pracownika Elektrowni Powiśle na terenie której budowany był samochód pancerny Kubuś),
 • mgr inż. Zbigniew Nowosielski, Rafał Krajewski, Piotr Szponder – „Zastosowanie inżynierii odwrotnej do opracowania dokumentacji cyfrowej części pojazdów zabytkowych”;
 
- sesja plakatowa (posterowa), podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentowali swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów oraz dotyczące rekonstrukcji i konserwacji.                    
 
  Zespół w składzie: mgr inż. Zbigniew Nowosielski, Rafał Krajewski, Piotr Szponder zaprezentował następujące postery:
 • „Odbudowa części pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem tradycyjnych technik inżynierskich”,
 • „Odbudowa części pojazdów zabytkowych z wykorzystaniem technik modelatorskich”,
 • „Zastosowanie inżynierii odwrotnej do opracowania dokumentacji cyfrowej części pojazdów zabytkowych”,
 • „Reportaż ze sporządzania dokumentacji czołgu Vickers w The Tank Museum Bovington,     Anglia 2009 r.”;
 
- prezentacja pojazdów historycznych ustawionych na parkingu wydziału SiMR przy ul. Narbutta 84.
 

Prezentowane były następujące pojazdy:

 • Samochód ciężarowy Chevrolet 158,
 • Lekki ciągnik gąsienicowy Kettenkrad HK 101,
 • Samochód pancerny wz. 34,
 • Gąsienicowy transporter opancerzony Universal Carrier MK I,
 • Willys GP “Jeep”,
 • Motocykl Sokół 600,
 • Ciągnik gąsienicow C2P (częściowo zrekonstruowany),
 • Czołg rozpoznawczy TK-S,
 • Czołg rozpoznawczy TK-3,
 • Samochód półgąsienicowy Citroen Kegresse,
 • Samochód pancerny Tańskiego 1920r. (na podwoziu Ford T).

Pojazdy udostępnili:

 • Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego
 • Adam Rudnicki
 • Zbigniew Szydelski
 • Zbigniew Nowosielski
 • Andrzej Godlewski
 • Michał Miazga
 • Maciej Cichocki
 • Tomisław Kolenbka.

Sympozjum zorganizował Komitet Organizacyjny powołany przez Instytut Pojazdów. Duży wkład w organizację Sympozjum miał mgr inż. Zbigniew Nowosielski.
Pokaz pojazdów uatrakcyjniały grupy rekonstrukcyjne: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” oraz harcerki i harcerze z 14 D.H. „Spadłych Listków do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką”. Wyjątkową ciekawostkę stanowił w pełni sprawny motocykl Sokół 600 – własność pana Macieja Cichockiego z Mińska Mazowieckiego.

Podczas Sympozjum rozdawane były zeszyty:

 • HRKP – Historia Sympozjum,
 • HRKP – Materiały Konferencyjne,
 • HRKP – Postery.

Na zakończenie sympozjum odbyła się dyskusja podsumowująca. Jedną z ważniejszych propozycji było wprowadzenie na stałe do planu corocznego sympozjum bloku poświęconemu świadectwom polskiej kultury technicznej.

Streszczenia wszystkich referatów zgłoszonych do sympozjum (także w tłumaczeniu angielskim) oraz pełny reportaż fotograficzny dostępne są na stronie internetowej sympozjum www.hrkp.simr.pw.edu.pl.

 
 

Zobacz zdjęcia z sympozjum:

 
 
 

Materiały z sympozjum:

Inzynieria Odwrotna w praktyce Historia sympozjum Materialy konferencyjne
 
inż. Edward Habich Poster promocyjny
 
 
 
 

Referaty i postery prezentowane podczas sympozjum:

 
1.Tradycyjne techniki inżynierskiePDF JPG
2.Techniki modelarskiePDFJPG
3.Skaner 3DPDFJPG
4.Rekonstrukcja mostu napędowego C2PPDFJPG
5.Rekonstrukcja reduktora czołgu TK-3PDFJPG
6.Tankietka Carden-Loyd JPG
 
 

Referat zgłoszony do sympozjum:

 
Raport z przeprowadzonych badań Polskich zdobycznych maszyn:
Tankietki TK-S i ciągnika "PZINŻ"
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Sergey Savov
 

 

Miesięcznik Modelarz o II-gim Sympozjum HRKP:

 
  W listopadowym numerze miesięcznika Modelarz ukazał się artykuł opisujący corocznie organizowanie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”. Była to już druga edycja sympozjum, które jest coraz bardziej znane i z roku na rok bardziej popularne…
 
 
 
 
 
 
 

Read more...

III Ogólnopolskie Sympozjum HRKP

III Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
www.hrkp.simr.pw.edu.pl

 
 
Komitet Naukowy Sympozjum:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Madej
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
doc. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
 
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski – przewodniczący
dr inż. Michał Makowski – sekretarz
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Łukasz Bojara
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel./fax. 0-22-849-03-03
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
 
 
 
III Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
Syrena Sport
 
Warszawa, 16 kwiecień 2010 r.
 
  16 kwietnia 2010 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyło się III Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów. Sympozjum było poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów kołowych i gąsiennicowych. Było miejscem spotkania specjalistów zajmujących się historycznym i technicznym rozwojem pojazdów, rekonstrukcją oraz konserwacją pojazdów zabytkowych.
 
 
  Organizacyjnie Sympozjum podzielone było na następujące części:
 • sesja plenarna, podczas której wygłoszone zostały następujące referaty:
 • hab. inż. Andrzej Zieliński „Rozwój struktur nośnych samochodów osobowych”,
 • prof. dr hab. Wojciech Wybieralski „Wspomnienie pamięci Cezarego Nawrota wybitnego polskiego projektanta nadwozi pojazdów”,
 • dr hab. Janusz Piechna „Historyczny rozwój nadwozi pojazdów w zakresie aerodynamiki”.
 
 • sesja plakatowa (posterowa), podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentowali swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów oraz dotyczące rekonstrukcji i konserwacji. Zespół w składzie: mgr inż. Zbigniew Nowosielski, Rafał Krajewski, Piotr Szponder zaprezentował następujące postery:
 • „Rekonstrukcja mostu napędowego ciągnika artyleryjskiego C2P z 1937 roku”,
 • „Tankietka Carden-Loyd – źródło inspiracji polskich konstruktorów”;
 
 • prezentacja pojazdów historycznych ustawionych na parkingu wydziału SiMR przy ul. Narbutta 84. Można było podziwiać następujące pojazdy:
 • GMC 353 CCKW,
 • Buick,
 • C2P (po II-gim etapie odbodowy),
 • Brush (1911),
 • Rambler (1903),
 • GAZ 67 (Czapajew),
 • Dodge WC-51,
 • Fiat 500 TOPOLINO A (1937),
 • Citroen BL 11 (1954),
 • Polski Fiat 618 (Autobus)
oraz model pancerza czołgu lekkiego Vickers wykonany ze sklejki (prototyp dla potrzeb sprawdzenia opracowanej przez Biuro Rekonstrukcyjno Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej dokumentacji).
 
Pojazdy udostępnili:
 • Adam Rudnicki,
 • Tadeusz Skrzeliński,
 • Andrzej Wójciak,
 • Jacek Fedor,
 • Paweł Kamiński,
 • Tomasz Siudzińśki,
 • Zbigniew Nowosielski.
 
  Sympozjum zorganizował Komitet Organizacyjny powołany przez Instytut Pojazdów. Największy wkład w organizację Sympozjum miał mgr inż. Zbigniew Nowosielski.
Streszczenia wszystkich referatów zgłoszonych do oraz pełny reportaż fotograficzny dostępne są na stronie internetowej sympozjum www.hrkp.simr.pw.edu.pl .
 
Autor: Zbigniew Nowosielski
 
 
 
 
  III edycję Sympozjum poświęcono nadwoziom samochodowym, które, nie tylko zdaniem organizatorów, naddawały i naddają funkcję użytkową pojazdom.
Sympozjum podzielono na część plenarną, podczas której wygłoszono referaty, część posterową, podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentowali swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów, oraz dotyczące rekonstrukcji i konserwacji pojazdów, oraz część multimedialną, którą w najbliższym czasie będzie można obejrzeć na stronie internetowej: www.hrkp.simr.pw.edu.pl.
 
  W sesji plenarnej wygłoszono trzy referaty:
„Rozwój struktur nośnych samochodów osobowych”, przedstawił dr hab. inż.Andrzej Zieliński z Zakładu Pojazdów Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
 
  Następnie zebrani na sali dowiedzieli się o szczegółach działalności Cezarego Nawrota, Inżyniera, projektanta wzornictwa żyjącego w latach 1931-2004.
Jako trzeci zaprezentowano referat dr hab. Janusza Piechny, zatytułowany: „Historyczny rozwój nadwozi pojazdów w zakresie aerodynamicznym”. Referat zaprezentował syn pana Janusza, mgr inż. Adam Piechna. Zapoczątkował go cytat znanego konstruktora pojazdów Enzo Ferriari’ego” „o aerodynamikę niech się martwią ludzie, którzy nie potrafią budować mocnych silników”.  Referat przebiegał dwutorowo: najpierw omówiono rozwój konstrukcji aerodynamicznych samochodów osobowych a następnie wyścigowych m.in. w Formule 1.
 
  Tak jak dotychczas zabytkowe pojazdy historyczne zaprezentowano na wewnętrznym parkingu Politechniki przy ul. Narbutta 84. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z przyjemnością przedstawiamy galerię zdjęć z tego interesującego wydarzenia i zapraszamy na kolejną edycję tej ciekawej imprezy.
 
Autor: Bartosz Zakrzewski
 
 
 
 
 
  16 kwietnia 2010 odbyła się już trzecia edycja tego sympozjum. Jak zwykle zgromadziła wiele cennych eksponatów jak choćby: GAZ 67, Fiat 618, replika Vickers Mark E, polski ciągnik Ursus C2P, ciężarówkę wojskową GM355, Dodge 4x4, Buick Eight seria 40, Rambler C i wiele innych.
 
  Forma organizacyjna sympozjum, oprócz wystawy pozwala także zaspokoić głód wiedzy. Tym razem mogliśmy dowiedzieć się: jak rozwijano konstrukcje nadwozi na przestrzeni lat od Ramblera do Mercedesa Gullwinga, jak zmieniała się aerodynamika pojazdów od Forda T do współczesnych samochodów, nie omieszkano także zapoznać słuchaczy z aerodynamiką w rozwój Formuły 1 w tym słynnymi dyfuzorami. Duże zainteresowanie wzbudziły wspomnienia o prof. Cezarym Nawrocie, podczas których nie odbyło się bez konieczności przpomnienia takich konstrukcji jak: Syrena Sport, skuter Osa, skuter Motanna, WFM, samochód Gacek, WSK Kobuz i Konik, samochód Muł 1971, Syrena Bosto, Fiat 126 Bombel, Fiat 126 Kombi, 126 GT, Ogar, samochód terenowy FSO, maluch z silnikiem z przodu, czyli stanowiących dla miłośników nie lada gratkę.
 
  Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużą frekwencją. Organizatorzy w kolejnych powinni pomyśleć o zapewnieniu jeszcze większej ilości miejsc. W porównaniu do lat ubiegłych drastycznie wzrosła liczba Pań, które uczestniczyły w tej imprezie. Nic zresztą dziwnego, gdyż w murach politechniki pojawia się coraz więcej studentek, poza tym panie tworzą swoje media motoryzacyjne jak choćby portal autopolki.pl, w których dzielą się swoją wiedzą na temat eksploatacji i bezpiecznej jazdy.
 
 
 
 

Zobacz zdjęcia z sympozjum:

 

Referat zgłoszony do sympozjum:

 
Pojazdy Wojska Polskiego w walkach obronnych we wrześniu 1939r.
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 

 

Miesięcznik Automobilista o III-cim Sympozjum HRKP:

  W czerwcowym numerze Automobilisty ukazał się artykuł ilustrujący i opisujący trzecią edycję sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”.
 
 
 
 
 
 
 

Read more...

IV Ogólnopolskie Sympozjum HRKP

IV Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
www.hrkp.simr.pw.edu.pl

 
 
Komitet Naukowy Sympozjum:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski
prof. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader
prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Reński
prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher
doc. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
 
Komitet Organizacyjny Sympozjum:
prof. nzw. dr hab. inż. Feliks Rawski – przewodniczący
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
mgr inż. Łukasz Bojara
 
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Pojazdów
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 84
02-524 Warszawa
tel./fax. 0-22-849-03-03
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 
Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Instytut Pojazdów
 
 
 
IV Ogólnopolskie Sympozjum
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
 
 
Warszawa, 15 kwietnia 2011 r.
 
Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów
Sympozjum jest poświęcone szeroko rozumianej problematyce rozwoju pojazdów zarówno kołowych jak i gąsienicowych
Kolejne edycje będą poświęcone zespołom pojazdów. Pozwoli to na bardziej szczegółową analizę konstrukcji.
Obecne sympozjum poświęcone będzie systemom bezpieczeństwa czynnego i biernego.
 
Sympozjum jest podzielone na:
- część plenarną, podczas której będą wygłoszone zamówione referaty;
- część posterową, podczas której uczestnicy Sympozjum zaprezentują swoje osiągnięcia związane z historią pojazdów, oraz dotyczące rekonstrukcji i konserwacji;
- część multimedialną na stronie internetowej: www.hrkp.simr.pw.edu.pl, na której będą zamieszczone nadesłane prezentacje;
 

Zobacz zdjęcia z sympozjum:

 
 
 
 
 
 

Referat zgłoszony do sympozjum:

Materiały pędne na tle rozwoju konstrukcji pojazdów.
mgr inż. Zbigniew Nowosielski
 

Postery prezentowane podczas sympozjum:

 

Read more...

Contact Us

mgr inż. Zbigniew Nowosielski
Ptaki 11
05-332 Siennica
phone +48 (025) 799-20-08
cell +48 698-686-156